top of page

צדוק רחמים לוי

נולד בעיר מוצול.

היה מדריך בסניף טבריה (מוצול).
עלה ארצה בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
למד בסמינרים להדרכה והוראה, והיה מורה בבתי ספר בחיפה.

צדוק רחמים לוי
bottom of page