צרף אריאל

נולד בבגדד בשנת 1926.

הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1943. השתתף בסמינר מדריכים והדריך קבוצות.

הצטרף גם לשורות ההגנה.

בשנת 1949 עלה ארצה דרך כרכוך ומשם לעבר פרס.

שרת בצה"ל כמפקד מחלקה של הנח'ל בקיבוץ דגניה א'.

קיבל הסמכה בהוראה ועסק בחינוך מיוחד, וכן כמורה בשפה הערבית.

לאחר פרישתו עבד 13 שנים במרכז למידע תקשורתי "יפעת".

צרף אריאל