צ'אצ'ו הלוי

נולד בבגדאד בשנת 1934.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1947 נידון לשלוש שנות מאסר באשמת פעילות ציונית.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

צ'אצ'ו הלוי