צ'ארלי חקק

נולד בבגדאד בשנת 1920.
היה מפקד אזור כראדה בזרוע ההגנה עד שנת 1946.
בשנת 1951 עלה ארצה.
פתח מוסך לתיקון אופנועים ועבד בו.
נפטר בשנת 1988.

צ'ארלי חקק