top of page

צ'ארלי חקק

נולד בבגדאד בשנת 1920.
היה מפקד אזור כראדה בזרוע ההגנה עד שנת 1946.
בשנת 1951 עלה ארצה.
פתח מוסך לתיקון אופנועים ועבד בו.
נפטר בשנת 1988.

צ'ארלי חקק
bottom of page