top of page

ראובני יעקב

נולד בעיירה אלעזיר בשנת 1931, ובגיל 7 עבר לעמארה.

היה מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ בסניף. בתפקידיו שימש כמדריך ואחראי על העליה הבלתי לגאלית דרך עמיר ודרך בצרה.

במסגרת פעילותו בעליה נעצר בבצרה למספר חודשים.
השתתף בפעילות בבתי הכנסת "מאיר טוויג" ו"מסעודה שמטוב" במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.

בשנת 1951 עלה ארצה.

עבד במשך 42 שנים במשרד החקלאות, מהם 32 שנים ביהודה ושומרון.

בשנת 1997 פרש לגמלאות.

ראובני יעקב
bottom of page