top of page

רון איתן

נולד בכרכוך בשנת 1928.
הצטרף לתנועת החלוץ, השתתף בסמינר להדרכה בבגדאד.
היה חבר בועדת עליה, ובזרוע ההגנה.
עסק בהעברת נשק והיה בקשר עם המבריחים.
במסגרת מבצע עזרא ונחמיה עסק ברישום עולים וקיים קשר עם מוסדות הקהילה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
הצטרף לקיבוץ עין גב.
לאחר סיום שירותו הצבאי עבד בשרותי הביטחון הכללי.
נפטר בשנת 2001.

רון איתן
bottom of page