שבתאי אליהו

נולד בבגדאד בשנת 1934.
חבר בתנועת החלוץ.
באוקטובר 1949 נעצר ונידון לשנתיים מאסר באשמת השייכות לתנועה הציונית.
בספטמבר 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

שבתאי אליהו