top of page

שמש בנימין

נולד בבגדאד בשנת 1929.
בוגר סמינר ו', הדריך קבוצות נוער.
אחראי על המערכת הכוללת הדפסת חומר בבית הכנסת והפצתו.
בזרוע ההגנה היה אחראי על מחסן הנשק הגדול בבית הכנסת חכם יחזקאל.
בשנת 1950 עלה דרך פרס בה היה פעיל במחנה עולים בטהראן.
שרת בצבא קבע כמפקד פלוגה וסמג"ד, שירת במודיעין בחו"ל.
ניהל מרפאה של קופת חולים בשיח ג'ראח.

שמש בנימין
bottom of page