top of page

שני (שינה) אליהו

נולד בבגדאד בשנת 1928.
בוגר סמניר ג', הדריך קבוצות מבוגרים.
בשנת 1946 היה אלחוטאי עד העברתו לפרס בשנת 1948, שם הקים את תחנת האלחוט והפעילה עד ספטמבר 1949.
בשנת 1949 עלה לאחר שהייה של שנה בפרס.
עבד במשרד ראש הממשלה עד לפרישתו ב- 1985.

שני (שינה) אליהו
bottom of page