ששון אברהם

נולד בבגדאד בשנת 1928.
חבר בתנועת החלוץ.
בספטמבר 1949 נתפס בדרכו לעלייה דרך צפון עיראק ואיראן ונידון לשלוש שנות מאסר.
בספטמבר 1952 עלה ארצה במסגרת שלילת הנתינות.

ששון אברהם