תל-צור דוד-חי

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
ביולי 1944 נתפס כשניסה לעלות דרך מוצל ובאוקטובר 1946 נתפס ברמאדיעאנה ונידון בשני מקרים אלו יחד לשנה וחצי מאסר.
במאי 1947 עלה ארצה בדרך בלתי ליגאלית.
עבד במסגרתה הסתדרות במגזר הערבי עד לפרשתו לגמלאות.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me