top of page

(איתן אברהם (צאייג-זרגרני

נולד בעבדאן בשנת 1927.
ממייסדי הסניף בעיר, נמנה עם פעיליה המרכזיים .
בפסח 1945 השתתף במרכז הארצי של תנועת החלוץ כנציג הסניף.
פעל וסייע בהעברת העולים שעברו דרך עבדאן,
ביתו שימש מקום אכסון ומפגש של שליחי המוסד לעלייה ב', דרכו עברו השליחים מהארץ לעיראק.
בשנת 1950 עלה דרך טהראן.
הצטרף לשרות הביטחון הכללי למחלקה הערבית עד פרישתו בשנת 1977.
לאחר מכן עבד בשוק הפרטי.

(איתן אברהם (צאייג-זרגרני
bottom of page