top of page

(אליאס יצחק (איתן

נולד בבגדד בשנת 1923.
הצטרף להגנה ושמש בה בתפקיד מפקד איזור.
היה מהפעילים המרכזיים ב"מבצע עזרא ונחמיה". במסגרת תפקידו ריכז את תנועת העולים בשדה התעופה בבגדד ומלא תפקידים רגישים ומשימות עדינות במסגרת המבצע.
עלה ארצה בשנת 1951 דרך ביירות - איסטנבול .
הצטרף למושב ולאחר מכן עבד במנהל ההסברה עד פרישתו לגמלאות.

(אליאס יצחק (איתן
bottom of page