top of page

(אליאס ראובן (נורי

נולד בבגדאד בשנת 1926.
הצטרף לתנועת החלוץ עקב פעילותו בעליה.
רכז את ועדת העלייה במבצע עזרא ונחמיה,
רכז את פעולות הרשום, קשר עם הרשויות,
הכנת דרכונים מזויפים לעולים שנאלצו לברוח בדרך בלתי לגאלית.
רכז העלייה בבצרה.
בשנת 1951 עלה דרך פרס.
ממקימי מושב גן דרום בו היה חבר הנהלה, יו"ר הנהלה ומזכיר פנים.
חבר המועצה האזורית גדרות.

(אליאס ראובן (נורי
bottom of page