top of page

(ארם צבי (דניאל סלים

נולד בעיר כרכוך בשנת 1929.
עבר סמינר מדריכים בכרכוך וקורס מרוכז ב"שורה" בבגדאד.
היה מדריך בתנועה ומפקד ומדריך ב"שורה" (בסניף מקורות, כרכוך).
עלה לארץ בשנת 1948 דרך בצרה-פרס.
היה קצין בצה"ל.

השכלתו תיכונית, כלכלה, סוציולוגיה והנדסאות.

עבד כהנדסאי תעשייה.

(ארם צבי (דניאל סלים
bottom of page