top of page

(אשר גד (יהודה פואד

נולד בבגדאד בשנת 1919.
מראשוני המצטרפים לזרוע ההגנה מלא תפקיד של מדריך, מפקד אזור וסליקאי.
סייע בטיפול בעליה הבלתי לגאלית, השתתף באבטחת המשלוח של העולים בדרכם לשדה התעופה בבגדאד במסגרת מבצע מיקלברג.
בשנת 1949 עלה לארץ לאחר שהגיע בדרכון עיראקי לאנגליה ולמד שם הנדסת טייס.

(אשר גד (יהודה פואד
bottom of page