top of page

(בירון (קטן) יואב (פרדריק

נולד בבצרה ב-1923. ב"פרהוד" התנדב לצבא הבריטי וקיבל שתי מדליות.

ממייסדי "עדת יהודים חופשים" בבגדד.

הצטרף לתנועת החלוץ בראשיתה והיה ממקימי הסניף בבצרה ב-1943.

הדריך קבוצות מבוגרים ונוער. היה מרכז ועדת העלייה בבצרה וחבר המזכירות המקומית והארצית. הקים את סניפי התנועה בעמארה, נאצריה וקלעת-צאלח.

ב-1945 גויס ע"י השליחים כעובד המוסד לעלייה ועבר לבגדד לריכוז ועדת העלייה הארצית.

חבר ההגנה.
במרץ 1946 נפגש בבגדד עם מזכיר ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית ומסר לידו תזכיר על מצב היהודים בעיראק. בתום המפגש הוברח מהמקום ע"י חברי התנועה.

בפברואר 1947 ברח לבירות בפספורט מזויף. חצה את הגבול ברגל מלבנון לקיבוץ
כפר גלעדי.

היה בהכשרה בקיבוץ אשדות-יעקב וממייסדי קיבוץ נוה-אור והיה מא"ז המשק.

במלחמת השחרור היה מראשוני המתנדבים לחטיבת גולני בינואר 1948, והשתתף בכל קרבותיה
בגליל ובנגב.

למד משפטים והיה עורך-דין ושופט.
חבר בהנהלת מורשת יהדות בבל.

יקיר העיר באר שבע.

(בירון (קטן) יואב (פרדריק
bottom of page