top of page

(בית הלחמי (חבאזה) יוסף (אורן

נולד בבגדאד בשנת 1933.
השתתף באחד הסמינריונים האחרונים.
בזרוע ההגנה היה מפקד אזור, פעל כאיש קשר בנושא מודיעין בין השליחים לבין יוסף בצרי ז"ל (שנדון לתלייה).
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבד במשרד הביטחון, בתעשייה האווירית במחלקת קשרי חוץ.
נהרג במסגרת שליחות מטעם התעשייה האווירית בבריסל בתאונת נשק בבניין השגרירות.

(בית הלחמי (חבאזה) יוסף (אורן
bottom of page