(ברזילי נעים (אליעזר

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בשנת 1944 הצטרף ל"תנועת החלוץ" ולזרוע ההגנה ושמש כמפקד אזור וחבר בוועדת קבלת מצטרפים לזרוע ההגנה.
בביתו החזיק סליק נשק.
במבצע עזרא ונחמיה פעל ברשום עולים.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עסק בהנהלת חשבונות, הגיע למעמד בכיר בחברת אפריקה ישראל עד פרישתו לגמלאות.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me