top of page

(בשני יואל (עשהאל

נולד בארביל בשנת 1927.
בשנת 1946 השתתף בסמינר מדריכים בכרכוך, והיה למדריך הראשון של הסניף.
חבר מזכירות ומרכז ועדת תרבות, בביתו התקין סליקים.
סייע ברישום עולים במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
נתפס בדרכו לעליה בגבול וישב תקופה בבית סוהר.
בשנת 1950 עלה ארצה.
הצטרף לקיבוץ עין חרוד עד לשנת 1955.
בשנות השישים עבד בשב"כ באזור חיפה כרכז אזור הצפון, במלחמת ששת הימים ריכז את נפת חאן יונס ברצועת עזה.
בשנת 1979 הושאל למשרד החוץ לעבודה בתחום הביטחון בבון.
בשנת 1983 פרש לגמלאות.

(בשני יואל (עשהאל
bottom of page