top of page

(גבאי יהודה (רוני

נולד בבגדאד בשנת 1930.
היה מדריך בזרוע ההגנה ומפקד אזור "בקראדה".
סייע בריכוז העלייה בבית הכנסת שמטוב, עד העלייה.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.
בעל BA במדעי הרוח מאוניברסיטת ת"א.
 

(גבאי יהודה (רוני
bottom of page