top of page

(גיגי אדוארד (שמשון

נולד בבגדאד בשנת 1926.
סיים את בית הספר התיכון.
היה מפקד אזור בזרוע ההגנה ופעיל במסגרת הרישום בבית הכנסת.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבד במפעל "אתא".

(גיגי אדוארד (שמשון
bottom of page