top of page

(דוד יהודה (יחזקאל

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בוגר סמינר י', הדריך קבוצות מבוגרים.
מרכז ועדת הסניפים.
מפקד אזור בזרוע ההגנה וסליקאי.
בשנת 1949 עלה דרך פרס.
הצטרף לגרעין בקיבוץ "קדמה", לאחר מכן התגייס למשטרה ושמש בתפקיד חקירות למשך 15 שנים.
לאחר מלחמת ששת הימים הצטרף לארקיע כאחראי במחלקת הזמנות עד לפרישתו בשנת 1992.

(דוד יהודה (יחזקאל
bottom of page