top of page

(דורי מתוק (יואב

נולד בבגדאד בשנת 1925.
הצטרף לפעילות המחתרת. היה מדריך ומפקד בזרוע ההגנה.
שמש כנציג במבצע עזרא ונחמיה בשדה התעופה בבגדאד.
בשנת 1951 עלה ארצה.
למד לתואר ראשון במדעי המדינה.
שרת בצבא קבע, הושאל למוסד לשירות בחו"ל ועסק כקצין ביטחון ראשי בבנק מזרחי ובמלון דיפלומט.

(דורי מתוק (יואב
bottom of page