top of page

(זלוף דוד (טרופלדור

נולד בבגדאד בשנת 1926.
הצטרף לתנועת החלוץ והיה בסמינר י', הדריך מבוגרים.
בשנת 1951 עלה דרך ח’נקין לפרס.
עוד בבגדאד היה סטודנט בבית ספר לרפואה ובארץ סיים לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים כרופא.
שירת בחיל האוויר בדרגת סרן כקצין רפואה מוטס.
היה רופא נשים בבית יולדות בכפר סבא, ולאחר מכן רופא נשים במרפאות רעננה ובני-ברק.

(זלוף דוד (טרופלדור
bottom of page