top of page

(חיו (צחייק) יצחק (יואל

נולד בארביל בשנת 1932.
השתתף בסמינר, עבר השתלמויות, והדריך קבוצות.
בשנת 1949 שמש כאחראי על ענייניי עליה ב' בסניף.
בשנת 1950 פעל בבית כנסת מסעודה שם טוב בבגדאד ברישום עולים במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
למד באוניברסיטה העברית ועבד במשרד החינוך במשך 40 שנה.
בתפקידו האחרון היה מנהל אגף תקן וחוק לימוד חובה.

(חיו (צחייק) יצחק (יואל
bottom of page