top of page

(חממה ציפורה (דורי

נולדה בבגדאד בשנת 1931.
בוגרת סמינר ז', הדריכה קבוצות של נערים ומבוגרים, חברה בוועדת הארגון.
במסגרת פעילותה בזרוע ההגנה עסקה בהעברת הנשק מהסליקים לכתות האימונים.
בעקבות המשבר של אוקטובר 1949 נאלצה לברוח מהבית ולהסתתר עד עלייתה לפרס דרך הדרום.
במחנה בטהרן התעכבה לתקופה של 10 חודשים ושמשה כאחות במרפאת המחנה.
בארץ עברה השתלמות בסמינר למורים ועבדה ב"מוסד" במסגרתו התלוותה לבעלה לשליחויות ביטחוניות בחו"ל.

(חממה ציפורה (דורי
bottom of page