(חממה שאול (יהודה

נולד בבגדאד בשנת 1927.
התחיל כחבר בתנועת החלוץ ולאחר מכן גויס ל"זרוע ההגנה".
עבר קורס לבניית סליקים ושמש כסליקאי לתקופה של 3 שנים, כן עסק בהעברת נשק מהסליקים לכתות האמונים.
עלה בדרך בלתי לגאלית דרך כרכוך-קצר שירין.
מילא תפקיד של רכז אספקה במחנה בטהרן.
הצטרף לקיבוץ, נמנה בין חברי הגרעין הראשון של מייסדי מושב כוכב.
לאחר מכן עסק במסחר.
נפטר בשנת 2003.

(חממה שאול (יהודה