(כהן משה (אורי

נולד בעיר כרכוך.

היה מדריך בסניף מקורות (כרכוך).

(כהן משה (אורי