top of page

(כהן שלמה (ראובן

נולד בעמארה בשנת 1929.
השתתף בסמינר למדריכים והדריך קבוצות.
עסק בהעברת חומר.
במבצע עזרא ונחמיה היה אחראי על הקשר עם מוסדות הקהילה ובעיקר עם ראש הקהילה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
למד בסמינר למורים בקריית מוצקין, התחיל בתור מורה בכפר יבנה.
בשנת 1956 עבר לחולון ושימש כסגן מנהל בית ספר במשך 15 שנים.
לאחר פרישתו עבד כפקיד בבנק.

(כהן שלמה (ראובן
bottom of page