top of page

(כליפה אלברט (אמנון

נולד בבגדד בשנת 1933.

השתתף בסמינר מדריכים בשנת 1948, הדריך שלוש קבוצות בתנועת החלוץ, היה גם חבר שורות ההגנה.

בסוף שנת 1949 ברח מהמשטר העיראקי לפרס דרך "עמארה" ,נתפס בגבול על ידי משטרת פרס והועבר למשפט בטהראן ומשם גורש לארץ.

עם הגיעו הצטרף לגרעין בקיבוץ "קדמה".
היה מראשוני עובדי "תדיראן" בה עבד בתור מנהל ייצור אלקטרוניקה צבאית קרוב
ל-30 שנים.

בין הייתר היה גם מדריך טיולים (בעיקר בטורקיה), מרצה לאסטרונומיה במצפה הכוכבים בגבעתיים ועורך הרבעון "אסטרונומיה" של האגודה הישראלית לאסטרונומיה.

(כליפה אלברט (אמנון
bottom of page