top of page

(לב רוממה (זלוף

נולדה בבגדאד בשנת 1932.
בוגרת סמינר ט'.
הדריכה קבוצות נוער, חברה בוועדת הארגון.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
הצטרפה לקיבוץ ושרתה בנח"ל.
עבדה כמזכירה במשרד החקלאות עד פרישתה לגמלאות.

(לב רוממה (זלוף
bottom of page