top of page

(מאיר יוסף (יהושפט

נולד בבגדאד בשנת 1924.
בוגר סמינר ד', חבר ועדת מערכת, חבר מועצת סניף בבגדאד, חבר המרכז הארצי.
עסק בתרגום חומר מעברית לערבית, היה מפקד אזור הרובע הישן בבגדאד תחת פיקודו הישיר של שליח הזרוע ההגנה.
בשנת 1949 עלה ארצה דרך כרכוך - פרס.
שירת בצבא קבע, עבד במוסד למודיעין ובתפקידים מיוחדים כראש מדור.
בעל תואר ראשון בסוציולוגיה ובמזרחנות מאוניברסיטת תל אביב.
פרסם ספרים בנושאי תולדות יהודי עיראק, ובנושאים אחרים.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

(מאיר יוסף (יהושפט
bottom of page