top of page

(מועלם שושנה (מוראד

נולדה בבצרה בשנת 1928.
הצטרפה לתנועת החלוץ ומילאה תפקיד של מדריכת נוער ומבוגרים.
הצטרפה לזרוע ההגנה ופעלה כסליקאית.
בשנת 1947 עלתה בדרכון מזויף.
עסקה כמנהלת חשבונות בתנועת המושבים.
נפטרה בשנת 1994.
 

(מועלם שושנה (מוראד
bottom of page