top of page

(מוצפי יוסף (בנימין

נולד בקלעת צאלח בשנת 1931.
בשנים 1951-1947פעל בתנועת החלוץ בסניפים: עמארה ובצרה.
השתתף בסמינר שהתקיים בבצרה ושימש כמדריך וחבר בועדת התרבות.
חבר בזרוע ההגנה, בביתו היה סליק נשק אזורי.
בשנת 1951 עלה ארצה. שרת בצה"ל כקצין מודיעין.
בעל תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה.

עבד במשרד האוצר, שירת במוסד עד 1977.

(מוצפי יוסף (בנימין
bottom of page