top of page

(מוריה (מועלם) אברהם (יהודה

נולד בשנת 1944 הצטרף לתנועה.
ניסה לעלות ארצה בדרך בלתי לגאלית נתפש במוצל, חזר ונסה שנית לעלות נתפס במפרך בעבר הירדן, ישב בבתי סוהר לתקופה המסתכמת בשנתיים.
בשנת 1947 עלה ארצה דרך סוריה ועבר הירדן ומשם לבית יוסף.
שיפץ טנקים עד לפרישתו לגמלאות.

(מוריה (מועלם) אברהם (יהודה
bottom of page