(מזרחי יגנה (אהובה

נולדה בעיר מוצול בשנת 1932.
הייתה מדריכה בסניף טבריה (מוצול).
עלתה לארץ במבצע עזרא ונחמיה.
רכשה השכלה בהוראה ובהשתתפות בחוגים אוניברסיטאיים בלשון ובפסיכולוגיה.

(מזרחי יגנה (אהובה