top of page

(מטלון דוד (ראובן

נולד בעיר בצרה בשנת 1924.
היה חבר מועצה ומדריך בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1949 דרך כרכוך-קצר שירין.
השכלתו תיכונית + שנתיים מנהל עסקים.
בארץ עבד כקצין הצבת צוותים באל-על, ועבד גם במשרד הביטחון.

(מטלון דוד (ראובן
bottom of page