top of page

(נאור (שקרצ'י) הרצל (אכרם

נולד בבגדאד בשנת 1928.
הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, בוגר סמינר ו'.
הדריך קבוצות נוער, היה מרכז החלוץ הצעיר וחבר מועצת הסניף.
עבר קורס קשר אלחוט בחו"ל, אך לא הספיק למלא את התפקיד.
בשנת 1949 עלה ארצה דרך כרכוך - פרס.
בשנים 1954-1951 עבד בשרותי הביטחון, לאחר מכן הצטרף לתה"ל בתור הידרו גיאולוג ראשי של הנגב והערבה, לפיתוח מקורות המים.
מילא שליחות מטעם האו"ם והבנק העולמי הבינלאומי בפרויקטים הידרולוגיים.
בעל תואר שני.
קבל פרס קפלן בשנת 1962.

(נאור (שקרצ'י) הרצל (אכרם
bottom of page