top of page

(סודאי יצחק (דני

נולד בבגדאד בשנת 1933.
הצטרף לתנועת החלוץ והדריך קבוצות נוער.
הצטרף לזרוע ההגנה לקראת סוף העלייה, היה אחראי על סליק הנשק בבית הכנסת.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבר השתלמויות בכלכלה ויסודות המשפט.

לימד בפנימיה למנהלי חברות שהתקיימה בקיבוץ שפיים.
מנהל ובעל מניות בחברה פרטית ליבוא ושווק מוצרי בניה.

(סודאי יצחק (דני
bottom of page