top of page

(עדי ראובן (אריה

נולד בארביל בשנת 1928.
השתתף בסמינר מדריכים בארביל, הדריך נוער והיה חבר ועדת ארגון, ויו'ר ועדת מקצוע.
בשנת 1950 עלה דרך קצר - שירין.
הצטרף לקיבוץ יגור והיה פעיל בחברה.
עבד בתור קבלן שיפוצים וצבע.
מזה כ-40 שנה משמש כחזן וגבאי בבית הכנסת של קהילת ארביל בשם "נחום האלקושי"
בשכונת התקווה.
נמנה עם הנהלת עמותת מורשת יהודי ארביל.
 

(עדי ראובן (אריה
bottom of page