top of page

(עובדיה (חמארה) צביה (נזימה

נולדה בבצרה בשנת 1929.
הצטרפה לתנועת החלוץ, פעלה בתחום העלייה הבלתי לגאלית, אכסנה עולים בביתה, עסקה בהעברת עולים מהבית לנמל בצרה, לבגדאד ולהיפך.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועסקה בהעברת נשק מהבתים לסליקים ולהיפך.
 

(עובדיה (חמארה) צביה (נזימה
bottom of page