top of page

(עזר אילנה (לולו

נולדה בבגדאד בשנת 1929.
הייתה חברה ב"שורה" ומדריכה בתנועה בסניף תל-אביב (בגדאד).
עלתה לארץ בשנת 1950 במבצע עזרא ונחמיה.
השכלתה תיכונית וגבוהה חלקית.
עבדה בארץ בהוראה ובמשרד הביטחון.

(עזר אילנה (לולו
bottom of page