top of page

(עמית (פאשה) שושנה (דליה

נולדה בבגדאד בשנת 1932.
בוגרת סמינר ז', מדריכת נוער, חברת ועדת תרבות וחברת מועצה.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועברה קורסי עזרה ראשונה ושימוש בנשק.

עסקה בהעברת נשק, איכסנה עולים בביתה.
בשנת 1949 עלתה דרך בצרה - איראן.
שרתה בצבא בבסיס מודיעין כחיילת חובה וכאזרחית, ולאחר מכן במוסד עד פרישתה לגמלאות.

(עמית (פאשה) שושנה (דליה
bottom of page