top of page

(צדיק בר-כוכבא (יחזקאל

נולד בעיר כרכוך בשנת 1931.
היה מדריך בסניף מקורות (כרכוך).
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
השכלתו תיכונית.

היה פקיד בדואר ישראל.

(צדיק בר-כוכבא (יחזקאל
bottom of page