top of page

(ציוני פנינה (חיים גאון

נולדה בכרכוך בשנת 1932.
סיימה סמינר מדריכים בארביל, הייתה חברה בוועדת התרבות ובמועצת הסניף.

חברה בזרוע ההגנה, עברה קורס עזרה ראשונה.
בשנת 1951 עלתה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בארץ הדריכה בתנועת הנוער העובד.

(ציוני פנינה (חיים גאון
bottom of page