top of page

(קוג'מן יורם (יואב

נולד בשנת 1930.
היה מדריך ב"החלוץ הצעיר" ומדריך לעזרה ראשונה ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1950 דרך פרס.
השכלתו תיכונית.

עבד כטכנאי בדואר הנדסה.

(קוג'מן יורם (יואב
bottom of page