top of page

(קלו חיים (אריה

נולד בארביל בשנת 1933.
הדריך נוער, אחראי סמינר הכנה.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.
שימש מחנך ומנהל המדרשה לחינוך ערכי למורים בבית ברל.
יו"ר הסתדרות המורים בשרון במשך ארבע קדנציות.
יו"ר ועדת המבקר של הסתדרות המורים.

(קלו חיים (אריה
bottom of page