top of page

(רון שרה (עליזה

נולדה במוצל בשנת 1930.
למדה בבית ספר אליאנס ובתיכון הממשלתי.
בשנת 1945 הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בשני סמינרים, הדריכה קבוצות נוער,
חברה בוועדה המקומית וחברת מרכז סניף מוצול.
בשנת 1951 עלתה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
עבדה בתור מורה במושב חלץ.

(רון שרה (עליזה
bottom of page