(שבו אברהם (הרצל

נולד בשנת 1925.

היה מדריך, חבר ב"שורה" בסניף מקורות (כרכוך) וחבר במועצה הארצית של התנועה.
השכלתו תיכונית.

עבד כסגן חשב במשרד האוצר.

(שבו אברהם (הרצל