top of page

(שבו אברהם (הרצל

נולד בשנת 1925.

היה מדריך, חבר ב"שורה" בסניף מקורות (כרכוך) וחבר במועצה הארצית של התנועה.
השכלתו תיכונית.

עבד כסגן חשב במשרד האוצר.

(שבו אברהם (הרצל
bottom of page